PRIOPĆENJE POVODOM DOVRŠETKA IZVJEŠTAJA O PRELIMINARNOJ ANALIZI UZORAKA KIŠNICE I SUHE TVARI IZ KIŠNICE U ORGANIZACIJI IBT-a

Published on 3 January 2023 at 22:31

Poštovani suradnici prijatelji,

Nakon završene fizikalno-kemijske analize uzoraka kišnice i suhe tvari iz kišnice uslijedio je zahtjevan rad na interpretaciji dobivenih rezultata.

Nastojali smo obuhvatiti sve vidove problema i sagledati nalaz u širem kontekstu. Vrlo važan dio problema su konstantno visoka zagađenja zraka nad područjem Hrvatske i šire regije, posebno česticama PM 2.5, što ima vrlo zabrinjavajuće implikacije na zdravlje stanovništva i ekosustava Hrvatske. Zato smo posebnu pažnju posvetili prikupljanju dokaza o tome, što je na osnovi mog vlastitog praćenja tijekom protekle godine dana predočeno u Prilogu 1 uz izvještaj. Taj dokument sam kreirao sve do 29. prosinca kao zaključnog datuma praćenja.
Drugi važan vid problema je opasnost zagađenja zraka po zdravlje, zbog čega smo kao prilog uvrstili jednu znanstvenu studiju (Prilog 7) koja pokazuje da već niže koncentracije PM 2.5 čestica u odnosu na one kojima smo u Hrvatskoj i široj regiji redovno izloženi predstavljaju značajan zdravstveni rizik. To potkrepljuje i sažeti prikaz kolege Željka Škrinjara o utjecaju raspršivanja mikro- i nano-čestica zajedno s pratećom tehnološkom infrastrukturom (prije svega militarističkom) na biosferu planeta.

Moj vlastiti prilog o analizi nanovlakana koja su se pojavila nakon raspršivanja kemijskih tragova iznad Donjeg Miholjca 2013. potvrđuje spomenute sumnje.

Nalaz analize ˝pustinjske˝ prašine (također naveden kao prilog ovom izvještaju) u organizaciji odvjetnika Mirnesa Ajanovića iz Bosne i Hercegovine je dodatna indikacija da su ovi prostori izloženi pojačanoj kontaminaciji teškim metalima, između ostalog.

Izvor:

https://ibt.hr/priopcenje-povodom-dovrsetka-izvjestaja-o-preliminarnoj-analizi-uzoraka-kisnice-i-suhe-tvari-iz-kisnice-u-organizaciji-ibt-a/

Add comment

Comments

There are no comments yet.