Još jedna Faktografova akrobacija / Another acrobatics by the Factograph

Published on 18 November 2022 at 17:45

 

Još jedna Faktografova akrobacija

Faktograf se potrudio opsežno analizirati izjavu jedne od direktorica Pfizera vezanu uz javnu raspravu u Europskom parlamentu. Odgovarajući na pitanje nizozemskog predstavnika, rekla je da cjepivo protiv Covida nije testirano da spriječi virus među ljudima. Faktograf tvrdi da direktorica nije otkrila ništa novo o cjepivu protiv Covid-19! Nizozemski zastupnik Rob Roos upitao je 10. listopada 2022.: "Je li Pfizerovo cjepivo protiv Covida testirano na zaustavljanje prijenosa virusa prije nego što je stavljeno na tržište. Ako nije, recite to jasno. Ako jeste, jeste li voljni podijeliti informacije s ovim Odborom". Ravnateljica Janine Small odgovorila je da nisu. U opsežnom članku Faktograf pokušava uvjeriti čitatelje da je ova izjava nešto sasvim normalno, ništa novo kada su u pitanju cjepiva protiv Covid-19. Bilo bi dobro da se Faktograf pozabavi svim negativnim učincima takozvanih cjepiva, o kojima bruji više od tisuću znanstvenih radova! Također bi bilo dobro da Faktograf objasni čemu služi "Misli na druge, cijepi se!".

Another acrobatics by the Factograph

Factograph made an effort to extensively analyze the statement of one of Pfizer's directors regarding the public hearing in the European Parliament. Answering a question from a Dutch representative, she said that the vaccine against Covid has not been tested to prevent the virus among people. Factograph claims that the director did not discover anything new about the vaccine against Covid-19! Dutch MP Rob Roos asked on October 10, 2022, "Was Pfizer's Covid vaccine tested to stop transmission of the virus before it was put on the market. If not, say so clearly. If so, are you willing to share the information with this Committee". Principal Janine Small replied that they were not. In a comprehensive article, Faktograf tries to convince readers that this statement is something completely normal, nothing new when it comes to vaccines against Covid-19. It would be good if Faktograf addressed all the negative effects of the so-called vaccines, about which more than a thousand scientific papers are buzzing! It would also be good if Factograph explained the purpose of the "Think of others, get vaccinated!".

Pfizerova direktorica nije otkrila ništa novo o cjepivu protiv Covida-19 - Faktograf.hr