Fauci pokušava pobjeći / Fauci is trying to escape

Published on 9 November 2022 at 07:26

Fauci pokušava pobjeći

  

Fauci  je konačno shvatio da većina Amerikanaca zna kakve je smicalice namjeravao, pa pokušava smanjiti svoje gubitke i izvući se prije nego što zapadne u slijepu ulicu. Kao da ćemo ga pustiti da tako lako pobjegne. Dan nakon što je dr. Anthony Fauci najavio da planira napustiti svoje vladine položaje, dva američka senatora službeno su zatražila od Nacionalnog instituta za zdravlje (NIH) i američkog Ministarstva zdravstva i društvenih usluga (HHS) da sačuvaju sve dokumente i komunikaciju u vezi s Faucijem. Jer Fauci je možda prevario pola zemlje, ali papirnati trag govori sve. Dr. Fauci je zavaravao američki narod o javnozdravstvenim smjernicama tijekom cijele pandemije... Lagao je Kongresu pod prisegom i usmjeravao porezne dolare za financiranje opasnih istraživanja u komunističkoj Kini. Američki narod zaslužuje transparentnost i odgovornost NIH-a u vezi s pandemijom C0V!D-!9 bez obzira na buduće planove zapošljavanja dr. Faucija. Od njega će biti zatraženo da pod prisegom svjedoči o svim raspravama u kojima je sudjelovao u vezi s curenjem podataka iz laboratorija.

 

Fauci is trying to escape

  

Fauci has finally realized that most Americans know what mischief he's up to, so he's trying to cut his losses and get out before he hits a dead end.  Like we’re going to let him get away that easy. 

The day after Dr. Anthony Fauci announced plans to leave his government posts, two U.S. senators formally requested the National Institutes of Health (NIH) and the U.S. Department of Health and Human Services (HHS) preserve all documents and communications related to Fauci. Because Fauci may have fooled half of the country, but the paper trail tells all.  Dr. Fauci misled the American people on public health guidance throughout the pandemic…Lied to Congress under oath, and funneled tax dollars to fund dangerous research in communist China. The American people deserve transparency and accountability from the NIH regarding the C0V!D-!9 pandemic regardless of Dr. Fauci’s future employment plans. He will be asked to testify under oath regarding any discussions he participated in concerning the lab leak.

 

Revealed Films >info@revealedfilms.com< 

Click here to add text.