Pfizer efekt: Stotine tisuća ljudi umire zbog cijepljenja protiv COVID-a svaki tjedan prema službenim vladinim podacima / The Pfizer Effect: Hundreds of thousands of people die from COVID vaccinations every week according to official government figures

Published on 8 November 2022 at 07:23

Pfizer efekt: Stotine tisuća ljudi umire zbog cijepljenja protiv COVID-a svaki tjedan prema službenim vladinim podacima

 

 

Vrijeme čekanja na hitnu pomoć u Vlikoj Britaniji a i drugdje je najduže do sada. Broj hitnih poziva zbog osoba koje pate od srčanog zastoja je na vrhuncu. Broj ljudi koji umiru je na vrhuncu, sa stotinama tisuća viška smrtnih slučajeva koji se događaju širom svijeta svaki tjedan. A službena vladina izvješća bez imalo sumnje dokazuju da je sve to posljedica cijepljenja protiv Covida-19. Postoji  mnogo dokaza da injekcije Covid-19 ubijaju stotine tisuća ljudi svaki tjedan. Na primjer, vlada Ujedinjenog Kraljevstva potvrdila je da potpuno cijepljene mlade odrasle osobe imaju 92% veću vjerojatnost da će umrijeti od necijepljenih mladih odraslih osoba. Također su potvrdili da djeca cijepljena protiv COVID-a imaju najmanje 4423% veću vjerojatnost da će umrijeti od bilo kojeg uzroka i 13,633% veću vjerojatnost da će umrijeti od COVID-19 od necijepljene djece.

Ali najokrutniji dokaz od svih leži u 4 jednostavne činjenice: 1. Regulatori lijekova prisiljeni su priznati da cjepivo protiv Covid-19 može oštetiti srce; 2. Rekordan broj ljudi traži hitnu pomoć zbog stanja koja utječu na srce; 3. Stotine tisuća viška smrtnih slučajeva bilježe se širom svijeta na tjednoj bazi, ali samo se mala manjina može pripisati Covidu-19; 4. Dobno standardizirane stope smrtnosti najniže su među necijepljenom populacijom u svakoj dobnoj skupini. To nisu neutemeljene tvrdnje. To su službene Vladine statistike i nalaze se u službenim izvješćima Vlade. Stoga službena vladina izvješća bez ikakve sumnje dokazuju da stotine tisuća ljudi umire svaki tjedan zbog cijepljenja protiv Covida-19.

 

The Pfizer Effect: Hundreds of thousands of people die from COVID vaccinations every week according to official government figures

The waiting time for an ambulance in Great Britain and elsewhere is the longest ever. The number of emergency calls for people suffering from cardiac arrest is at an all-time high. The number of people dying is at an all-time high, with hundreds of thousands of excess deaths occurring worldwide every week. And official government reports prove without any doubt that all of this is a consequence of vaccination against Covid-19. There is plenty of evidence that Covid-19 injections are killing hundreds of thousands of people every week. For example, the UK government has confirmed that fully vaccinated young adults are 92% more likely to die than unvaccinated young adults. They also confirmed that children vaccinated against COVID are at least 4423% more likely to die from any cause and 13.633% more likely to die from COVID-19 than unvaccinated children. 

But the cruelest proof of all lies in 4 simple facts: 1. Drug regulators are forced to admit that the Covid-19 vaccine can damage the heart; 2. A record number of people seek emergency care for conditions affecting the heart; 3.  Hundreds of thousands of excess deaths are reported worldwide on a weekly basis, but only a small minority can be attributed to Covid-19; 4. Age-standardized death rates are lowest among the unvaccinated population in each age group. These are not baseless claims. These are official Government statistics and are found in official Government reports. Therefore, official government reports prove beyond a shadow of a doubt that hundreds of thousands of people are dying every week because of the Covid-19 vaccination.

The Pfizer Effect: Hundreds of Thousands of People are dying due to COVID Vaccination every week according to official Government data