Što su učinili? Vlada potvrdila da cijepljenje protiv COVID-a POVEĆAVA rizik od smrti u svim dobnim skupinama / What have they done? Government confirms COVID Vaccination INCREASES risk of Death in all Age-Groups

Published on 26 October 2022 at 07:00

Što su učinili? Vlada potvrdila da cijepljenje protiv COVID-a POVEĆAVA rizik od smrti u svim dobnim skupinama

 

Ured za nacionalnu statistiku Ujedinjenog Kraljevstva, “najveći neovisni proizvođač službene statistike u Ujedinjenom Kraljevstvu i njegov priznati nacionalni statistički institut” tiho je objavio značajne podatke o cjepivima protiv COVID-19. Unatoč tome što sadrži neke od najdetaljnijih analiza odnosa između dostupnih cjepiva protiv COVID-19 i smrtnosti, prošlo je gotovo nezapaženo. Pokušat ćemo ovdje prikazati te podatke korištenjem lako razumljivih i transparentnih metoda. S tim u vezi, službeni podaci britanske vlade ukazuju na značajno povećane stope smrtnosti kod mnogih pojedinaca cijepljenih cjepivima protiv COVID-19, u odnosu na necijepljene.

Svi ovi podaci su vrlo alarmantni. Cjepivo koje loše funkcionira ipak bi trebalo imati barem mali pozitivan učinak. Cjepivo koje ne funkcionira ne bi trebalo imati učinka. Ipak, vidimo negativan učinak u svim dobnim skupinama za 1 ili 2 doze uzete 'prije najmanje 21 dan', au većini slučajeva negativni je učinak prilično velik. Činjenica da je obrazac dosljedan i predvidljiv, što znači da se glatko kreće od mjeseca do mjeseca i od dobne skupine do dobne skupine, daje još veću vjerodostojnost obrascu. Podaci ukazuju na zdravstveni problem koji bi mogao biti veći od samog COVID-19 i zaslužuje trenutnu daljnju analizu na transparentan i javan način.

 

What have they done? Government confirms COVID Vaccination INCREASES risk of Death in all Age-Groups

 

The United Kingdom’s Office for National Statistics “the UK’s largest independent producer of official statistics and its recognised national statistical institute” has quietly released substantial data on the COVID-19 vaccines. Despite containing some of the most detailed breakdowns of the relationship between the COVID-19 vaccines and mortality available, it has gone almost unnoticed. I will try to present this data here using easily understood and transparent methods. With that said, the official UK Government data indicates substantially increased mortality rates in many individuals vaccinated with the COVID-19 vaccines, over the unvaccinated.

This data is all very alarming. A poorly functioning vaccine should still have at least a small positive effect. A non-functioning vaccine should have no effect. Yet we see a negative effect in all age groups for both 1 or 2 doses taken ‘at least 21 days ago’, and it is most cases the negative effect is quite large. The fact that the pattern is consistent and predictable, meaning it moves smoothly from month to month and age bracket to age bracket, gives even more credibility to the pattern. The data indicates a health concern that may be larger than COVID-19 itself, and it deserves immediate further analysis in a transparent and public way.